Lutheran Summerschool

22 t/m 25 augustus 2024

Summerschool rond het Wereldwijde Luthers Liedboek

Muziek

„Zingen is tweemaal bidden!“ (‘Qui bene cantat bis orat’ - "Augustinus")
Ook deze zomer is er weer een kans om samen met andere Lutheranen “diep te duiken” in Lutherse spiritualiteit en beleefde theologie. Tegelijk word je zo deel van het netwerk van geëngageerde leden van verschillende Lutherse gemeenten in het land, die samen ‘het Lutherse’ een warm hart toedragen.

Zij willen dit met hun gemeentes blijven uitdragen in de Protestantse Kerk en in de Nederlandse samenleving. In de Summer School verdiep je zo je eigen kennis en geloof.

Wat is 'Lutherse (kerk)muziek'?

Al gauw hoor je dan antwoorden als "Bach" of "klassieke liturgische melodieën" of "vooral orgel"!

 

Maar wat maakt muziek dan Luthers? En welke rol speelt muziek in onze traditie, ook voor de toekomstige vormen van kerk zijn?

 

Al in 1524 - dat is dit jaar 500 jaar geleden - stelden de reformatoren deze vraag.

Destijds brachten zij toen voor het eerst liederen en melodieen voor een 'reformatorisch Liedboek' bijeen in wat het ACHTLIEDERENBOEK heette.

 

De Lutherse Wereldfederatie heeft dit jubileum aangegrepen om de vraag wat muziek dan Luthers maakt opnieuw en wereldwijd te stellen en er een project van te maken: Wat vertolkt vandaag, en met het oog op de toekomst van de kerk 'het Lutherse' in al de verschillende contexten van onze wereld?

Wat wordt graag gezongen omdat men zich erin herkent? Van Afrika tot Azie, van de Amerika's tot Europa; Wat voor melodieen spreken aan? Welke nieuwe stromingen in muziek en beeldtaal zijn zich aan het ontwikkelen en welke thema's staan centraal?

 

Met andere woorden: Hoe ziet de muzikale toekomst eruit van wat inhoudelijk en in wezen de kern 'het Lutherse' uitmaakt, er uit zien?

 

In de zomer van 2024 komt het resultaat van dit wereldwijde project beschikbaar, en kunnen we kennis nemen van dat wat ons door heel de Lutherse wereldfamilie wordt aangereikt.

In de editie van 2024 van de 'Lutheran Summer School' willen wij voor in onze situatie hier in Nederland deze vraag stellen in dialoog met wat er wereldwijd aan uitwerkingen verzameld is.

 

We leren het liedgoed en de harmonieen kennen die Lutheranen vanuit de Lutherse Wereldfederatie ons voorstellen. Wat staat centraal in het liedgoed dat ons raakt? Wat wordt er wellicht gemist? Wat dient er in de toekomst verwoord en verklankt te worden?  Hoe kunnen we in gesprek gaan en blijven met de populaire vormen van muziek buiten de klassieke kerkruimte?

 

Een zoektocht naar klank en (muzikale) harmonieën, naar woorden, beelden, stijlen, ... die het hart raken en de toekomst openen.

Een belangrijke inhoudelijke zoektocht voor onze kerk, onze gemeenten en voor ieder persoonlijk: pratend, zingend, luisterend, in stilte... 

 

Doe je mee?

Summerschool 2024

Contact

Naam *
E-mail *
Bericht *